Преди години психологията провокира интереса ми със своята необятност от гледни точки и перспективи без ясни контури. Създаде в мен усещането, че с всеки човек мога да изживея поне един класически роман, стига да го доведа до състояние, в което той осъзнава, че аз съм готова да чуя и най-тъмните му тайни и ще продължа да го приемам и подкрепям и отвъд това.

За мен психологията е осъзнат избор на професия и страст. В годините тя се превърна в част от моята най-дълбока същност и успя да разшири светогледа ми.

В професията си, но и в живота, аз непрестанно търся нови хоризонти. Посещавам различни обучения и семинари с цел да подпомогна личностното си развитие и да се срещна с хора, които вибрират на моите честоти. В процеса на себеактуализация не разчитам само на обученията, но и на собствената си воля да се впускам в приключения в реалния си живот и да се уча от тях. Това, което винаги поддържам в наличност в живота си, са предизвикателствата и креативността, която е нужна, за да ги преодолея.

Обичам работата си. Обичам да помагам на хората и да бъда до тях, когато сами поемат отговорност за промяна в живота си.

Докторант съм към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност Педагогическа и възрастова психология. Научните ми интереси са в областта на дискриминацията спрямо деца от малцинствени етнически общности.

Професионалният ми опит включва:

  • индивидуални консултации с деца със специални образователни потребности и деца с поведенчески, емоционални и социални затруднения;
  • тематични родителски срещи с акцент върху често срещани проблеми при възпитанието на децата и отношенията родител-дете;
  • консултации с жертви и извършители на домашно насилие;
  • индивидуални и групови консултации с пациенти в психиатрично болнично отделение;
  • индивидуални консултации с клиенти с тревожност/ паник атаки/ депресия/ хранителни разстройства/ зависимости;
  • индивидуални консултации с клиенти за преодоляване на натрапливи мисли негативни емоции- гняв/страх/тъга
  • индивидуални консултации с клиенти за подпомагане процеса на личностното им развитие и потенциала на собствената личност/ мотивация за по-добро разбиране на самия себе си и смело впускане в предизвикателствата на живота