Позитивният образ на етническите общности в учебниците по литература за пети клас: Послания между редовете

ПОЗИТИВНИЯТ ОБРАЗ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА ПЕТИ КЛАС:  ПОСЛАНИЯ МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ М.K.Златева, Докторант към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Настоящата статия има за цел да анализира влиянието на учебното съдържание по литература за пети клас върху сформирането на положителен образ за различните етнически общности и преодоляването на Прочетете повече…

Позитивният пример на успели представители от различни етнически групи

ПОЗИТИВНИЯТ ПРИМЕР НА УСПЕЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ Мила Златева, Докторант по „Педагогическа и възрастова психология” към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив Резюме. Статията представя позитивния пример на успели представители от три различни етнически групи в България-роми, турци и арменци. Проведено бе дълбочинно интервю с шест изследвани лица. Прочетете повече…